Priser

Hvis du er sikret i gruppe 1, hvilket er det mest almindelige, er alle undersøgelser og behandling gratis, bortset fra visse attester, helbredserklæringer og vaccinationer.

Hvis du er sikret i gruppe 2, skal du betale for konsultation og undersøgelser:

Privatkonsultation 300 kr.
Dertil kommer diverse tillægsydelser.
Privat telefonkonsultation 100 kr.
Privat besøg 0-4 km 400 kr.
Privat besøg 4,1-8 km 485 kr.
Privat besøg 8,1-15 km 560 kr.
Privat besøg > 15 km efter aftale
Kilometertakst pr. km privat 3 kr.
Generelle priser for alle sygesikringsgrupper :
Lægeerklæring ifm. kørekortsattest (uden tolk) 500 kr.
Rejsevaccinationsvejledning for én person 250 kr.
Rejsevaccinatinsvejledning for en familie 400 kr.
Vaccinationshonorar (hertil kommer pris for selve vaccinen) 200 kr.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer, attester og specielle undersøgelser.

Priserne afhænger af attestens omfang.

Spørg i receptionen om disse priser.

De få ting, som du selv skal betale i praksis, forventer vi at du afregner kontant i klinikken, gerne med Dankort / Visakort.

Hvis vi senere skal bruge tid og kræfter på at sende en regning eller en rykker, tillægger vi et administrationsgebyr.